Ղալթախչյան Գարիկ Էդիկի

IMG_20181108_170601

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

1999-2003թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Տնտեսագիտության ֆակուլտետի «Տեսական տնտեսագիտություն » մասնագիտություն

2003-2005թթ. ԵՊՀ Աշխարհագրության մագիստրոս, Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն

2005-2008թթ.ԵՊՀ ասպիրանտ, Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն

Կոչումը

Ասիստենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2006-2012թթ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

2018թ. դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, տնտեսագիտության ֆակուլտետ, տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է