Գրիգորյան Ավետիս Լորիսի

Avetis Grigoryan, nkar

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Հետազոտական ոլորտ

Միջնադարյան Հայաստանի հնագիտություն

18-20-րդ դդ․ հայոց պատմություն

Աշխատանքային կարգավիճակ

2017 – մինչ օրս – ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, գիտաշխատող

2019 – մինչ օրս – Երևանի պետական համալսարան, Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն, դասախոս

Կրթություն

1995-2005 – ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի միջնակարգ դպրոց

2006-2012 – ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա, Ճգնաժամային կառավարման ֆակուլտետ

2013-2015 – Երևանի պետական համալսարան, Պատմության ֆակուլտետի մագիստրատուրա

2017-մինչ օրս – ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և զգագրության ինստիտուտի հայցորդ

Լեզվական ունակություններ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն (կարդալ, խոսել)

Մասնակցություն գիտաժողովներին

2015 –  ԵՊՀ ՈՒԳԸ տարեկան գիտական նստաշրջան, 27-30 ապրիլի

2015 – Ազգաբանություն, հնագիտություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ, երիտասարդ հետազոտողների 14-րդ միջազգային գիտաժողով, 29-31 հոկտեմբերի

2016 – Հայաստանը եւ արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը Ա, Միջազգային գիտաժողով նվիրված՝  ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արեւելքի բաժնի ստեղծման 40-ամյակին եւ նրա հիմնադիր, պրոֆեսոր Պարույր Մուրադյանի մահվան 5-րդ տարելիցին, 12-13 դեկտեմբերի

2017 – Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երիտասարդ գիտնականների 15-րդ միջազգային գիտաժողով, 8-10 նոյեմբերի

2017 – Հայաստանը եւ արեւելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը Բ, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009) ծննդյան 90-ամյակին, 7-8 դեկտեմբերի

2018 – «Հին Հայաստանի մշակույթը» 17-րդ հանրապետական գիտական նստաշրջան, 4-5 մայիսի

2018 – Գիտաժողով նվիրված Սեդրակ Բարխուդարյանի ծննդյան 120-ամյակին, 30 մայիսի

2019 – Հնագիտություն, ազգաբանություն, բանագիտություն. միջգիտակարգային մոտեցումներ, Երիտասարդ գիտնականների 16-րդ միջազգային գիտաժողով, 20-22 նոյեմբերի

2019 – Երիտասարդական 5-րդ գիտաժողով՝ նվիրված է Մաշտոցյան Մատենադարանի հիմնադրման 60-ամյակին, 28-30 նոյեմբերի

2020 –  «Ուէդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը» գիտաժողով՝ նվիրված Աշխարհբեկ Քալանթարի հիշատակին, 11-12 փետրվարի

2021 – «Սոթքը դարերի հոլովույթում» աշխատաժողով (կազմակերպիչ), 1 մարտի

Դրամաշնորհներ

2018 – «Երկրաքիմիական որոնման մեթոդների փորձնական կիրառությունը հնագիտական թաղված օբյեկտների հայտնաբերման և գնահատման աշխատանքներում», ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի 18T-1E171 գիտական նախագիծ

2020 – «Զուռնան և դհոլը»․ հայ-մահմեդական բախումները Արևելյան Հայաստանում XX դարի առաջին տասնամյակներին և «Զոդ օպերացիան» (պատմական տվյալներ և հնագիտական հիմնավորումներ), «Հասրաթյան-Մինասյան հիմնադրամի» «Վերաիմաստավորելով 20-րդ դարի Հայոց պատմությունը» պատմագիտական հետազոտությունների դրամաշնորհային մրցույթ

2021 – Զբոսաշրջային երթուղիները Գեղամասար համայնքում, «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» ՀԿ-ի կողմից հայտարարված «Քաղաքացիների ձայնն ու գործունեությունը Հայաստանի խոշորացված համայնքներում» դրամաշնորհային ծրագիր

2021 – «Ջրօգտագործման մշակույթը Հայկական լեռնաշխարհում հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը», ՀՀ ԿԳՄՍՆ Գիտության կոմիտեի 21AG-6A080 գիտական նախագիծ

Դաշտային աշխատանք

2014-2015 – Սոլակ 1, հայ-իտալական արշավախումբ (Kotayk Survey Project)

2014-2021 – Սոթք, Արտանիշ, Գեղամասար, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի, Բեռլինի, Թյուբինգենի և Հալեի համալսարանների հայ-գերմանական արշավախումբ (Ushkiani Project)

2014 – Արմավիր, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբ

2015 – Արագած, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի և Բեռլինի համալսարանի հայ-գերմանական  արշավախումբ (Vishap Project)

2018 – Մաքրավանք, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբ (արշավախմբի ղեկավար)

2021 – Մայրավանք, ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի արշավախումբ (արշավախմբի ղեկավար)

Հիմնական հրատարակություններ

 1. Ամիրյան Մ., Դանիելյան Հ., Սիմոնյան Հ., Վանյան Հ., Գրիգորյան Ա. 2015, Սրբազան լանդշաֆտի տարրերը Սոթքի տարածաշրջանում, Ավետիսյան Հ․ և ուրիշ․ (խմբ.), Բրոնզ-երկաթեդարյան Սյունիքի սրբազան լանդշաֆտը, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, էջ 123-130։
 2. Գրիգորյան Ա․ 2016, Ոսկան Երեւանցուն նվիրված հրատարակությունները, Էջմիածին, № 10, էջ 156-167։
 3. Գրիգորյան Ա․ 2016, Սևանա լճի հարավային ավազանի մշակույթն անտիկ դարաշրջանում (խեցեղենը և սահմանաքարերը), Մինասյան Է․ և ուրիշ․ (խմբ.), ԵՊՀ ՈՒԳԸ գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ․, էջ 63-66:
 4. Գրիգորյան Ա․ 2016, Նոր հետազոտություններ Սոթքում և Զաութիս կայան-քարավանատան տեղադրության խնդիրը, Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի ստեղծման 40-ամյակին և նրա հիմնադիր, պրոֆեսոր Պարույր Մուրադյանի մահվան 5-րդ տարելիցին, Երևան, 12-13 դեկտեմբերի, 2016, Զեկուցուներ և զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, էջ 66-71։
 5. Գրիգորյան Ա․ 2017, Նորահայտ տապանաքարեր Սոթքից, Էջմիածին, № 7, էջ 121-134։
 6. Գրիգորյան Ա․ 2017, Սոթքի տարածաշրջանի անտիկ և միջնադարյան հուշարձանները, Ավետիսյան Պ․ և ուրիշ․ (խմբ.), Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2, Հաբիտուս, Մարդաբանական և հնագիտական ուսումնասիրություններ 2, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, էջ 249-263։
 7. Գրիգորյան Ա․ 2017, Սոթքը ԺԸ-Ի դարերում։ Քրիստոնեական մշակութային լանդշաֆտը և նստակյաց դարձած Կովկասի մահմեդականները, Ա․ Հակոբյան և ուրիշ․ (խմբ.), Հայաստանը և արևելաքրիստոնեական քաղաքակրթությունը․ Բ, Միջազգային գիտաժողով՝ նվիրված ականավոր հայագետ-բյուզանդագետ Կարեն Յուզբաշյանի (1927-2009թթ․) ծննդյան 90-ամյակին, Երևան, 7-8 դեկտեմբերի, 2017, Զեկուցումներ և զեկուցումների դրույթներ, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ․, էջ 73-78։
 8. Միրիջանյան Դ․, Գրիգորյան Ա․ 2018, Միջնադարյան Սոթքը նորագույն հնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո, Էջմիածին (Էջմիածին), № 3, էջ 87-102:
 9. Գրիգորյան Ա․ 2018, Արտակարգ իրավիճակները և ճգնաժամային կառավարման միջոցառումները միջին դարերում (ըստ վիմական սկզբնաղբյուրների), Մաթևոսյան Հ․ (խմբ.), Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ։ Գիտ․ և գիտամեթոդ․ հոդվածների ժողովածու, Երևան, «Շուշան Տեխնիկս» ՍՊԸ, էջ 238-244։
 10. Գրիգորյան Ա․ 2019, Նորահայտ վիմագրեր Սոթքի տարածաշրջանից, Սարգսյան Գ․ և ուրիշ․ (խմբ.), Սեդրակ Բարխուդարյան-120 գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, էջ 56-64 ։
 11. Գրիգորյան Ա․ 2019, Սոթք- 1 ամրոցը և Դվին-Պարտավ առևտրական ճանապարհի սոթքյան հատվածը, Ավետիսյան Պ․ և ուրիշ․ (խմբ.), Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 3, Երևան, ՀԱԻ հրատ․, էջ 117-124։

12․ Գրիգորյան Ա․ 2020, Պատմական Սոթքի վերաբերյալ միջնադարյան հայ պատմիչների հիշատակությունները, Պատմաբանասիրական հանդես, N 2, էջ 186-206։

13․ Ասատրյան Գ․, Գրիգորյան Ա․ 2020, Մաքրավանքի խաչքարերը (XII-XIV դդ․), Պատմություն և մշակույթ։ Հայագիտական հանդես, № 1, էջ 176-184։

14․ Գրիգորյան Ա․, Ասատրյան Գ․ 2020, Մաքրավանքի նորահայտ խաչքարերը (IX-XI դդ․), Բանբեր Մատենադարանի № 29, էջ 421-427։

 1. Grigoryan A., Mirijanyan D. 2020, The excavations of Makravank, Aramazad: Armenian journal of near easter studies, volume XIV, issue 1-2, 246-267pp.

16․ Գրիգորյան Ա․ 2021, Իշխանանիստ Սոթքը․ պատմությունը և հուշարձանները, Պատմաբանասիրական հանդես, № 1, էջ 125-144։

17․ Նալբանդյան Ա․, Մեշինյան Ա․, Գրիգորյան Ա․ 2021, «Երկիր և մշակույթ» կազմակերպության հուշարձանապահպան գործունեությունը Գեղարքունիքում և համագործակցությունը թանգարանների հետ, Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, Խմբ.՝ Բոբոխյան Ա․, Բադալյան Մ․, Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, էջ 39-47։

18․ Գրիգորյան Ա․, Հարությունյան Ա․, Հախվերդյան Ա․, Հովհաննիսյան Ա․, Հարությունյան Մ․, Դավեյան Հ․, Բոբոխյան Ա․ 2021, Սրբազան տարածքի կերպափոխումը Գիլլի լճի ավազանում. վիշապից դեպի Սպիտակավոր, Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, Խմբ.՝ Բոբոխյան Ա․, Բադալյան Մ․, Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, էջ 68-80։

19․ Հովհաննիսյան Ա․, Բոբոխյան Ա․, Առաքելյան Դ․, Գրիգորյան Ա․, Հարությունյան Մ․, Սիրադեղյան Վ․ 2021, Արտանիշ թերակղզու հնագիտական թաղված օբյեկտների երկրաքիմիական մեթոդներով հայտնաբերման և գնահատման աշխատանքների նախնական արդյունքները, Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, Խմբ.՝ Բոբոխյան Ա․, Բադալյան Մ․, Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, էջ 87-99։

20․ Բոբոխյան Ա․, Կունցե Ռ․, Մելիքսեթյան Խ․, Ամիրյան Մ․, Դանիելյան Հ․, Վանյան Հ․, Սիմոնյան Հ․, Գրիգորյան Ա․, Հովսեփյան Ռ․ 2021, Սոթքի տարածաշրջանի բնակեցման հիմնական փուլերը, Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, Խմբ.՝ Բոբոխյան Ա․, Բադալյան Մ․, Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, 134-145։

21․ Գրիգորյան Ա․, Մկրտչյան Լ․, Դանիելյան Հ․ 2021, Արտանիշ թերակղզու և շրջակայքի հնագիտական հուշարձանները. ճշգրտումներ արխիվային տվյալների և նոր հետախուզական աշխատանքների լույսի ներքո, Ուդուրի-Էթիունի երկրի հնագիտական ժառանգությունը, Խմբ.՝ Բոբոխյան Ա․, Բադալյան Մ․, Երևան, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատ․, էջ 396-412։