Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի

Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի  ասիստենտ

Կրթությունը

2002-2006թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Պատմություն

Որակավորումը

Պատմության, մանկավարժության բակալավր

2006-2008թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա

Մասնագիտությունը

Պատմություն

Որակավորումը

Պատմության մագիստրոս

Գիտական աստիճանը

2014թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման
1921 թ. փետրվարյան ապստամբությունը Հայաստանում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Հայոց պատմության նորագույն շրջան

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
2008թ. Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ