Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի

Գրիգորյան Շուշանիկ Սերգոյի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության  ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2006-2010թթ. ԵրՊԼՀ Օտար Լեզուների ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

2010-2012 թթ. ԵրՊԼՀ մագիստրանտուրա, Լեզվաբանության ամբիոն

Մասնագիտական գործունեություն

2013 ԵՊՀ Իջևվանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտություններիֆակուլտետի

 օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իսպաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ