Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի

Գյոզալյան Գագիկ Շուրիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1967-1973թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն

2007թ.-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է