Հարությունյան Գերասիմ Արթուրի

DSC_0012 copy

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

2018թ. ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ

2011թ. ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ կլինիկական հոգեբանության ոլորտում

2008-2010 թթ ԵՊՀ-ի փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ, Սոցիալական հոգեբանության մագիստրոս

1994-1998 թթ ՀՊՃՀ-ի մեքենաշինության ֆակուլտետ, ճարտարագիտության բակալավր

 

Աշխատանքային փորձ

2010 – 2016 թթ. ՀՊՄՀ-ի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2010 – 2012 թթ.Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոնում որպես կամավոր
2011 – 2015 թթ. “Սատար” հոգեբանական կենտրոնում որպես հոգեբան-խորհրդատու
2015 – 2018 թթ. Մարի Իզմիրլյանի անվան մասնագիտացված մանկատանը որպես հոգեբան
2018 – ից ԵՊՀ ԻՄ-ի Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2019 – ից ՀՊՄՀ-ի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն