Հարությունյան Լիանա Միխայիլի

Հարությունյան Լիանա Միխայիլի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ժամանակավոր

պաշտոնակատար, ռուսաց լեզվի անբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

1973-1978թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն

1978-1979թթ. Դիլիջանի բժշկական ուսումնարան, ռուսաց լեզվի դասախոս

1979-1993թթ. Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

1993-1995թթ. Մոսկվայի թիվ 110 միջնակարգ դպրոց, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

1995-1997թթ. Մոսկվայի թիվ 708 ռուսական միջնակարգ դպրոց, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

1999թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ռուսաց լեզվի դասախոս

2006-2011թթ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչի տեղակալ, դասախոս

2011թ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ

2016թ. Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

Գիտական աստիճանը

2016թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է