Հարությունյան Նորայր Պատվականի

Հարությունյան Նորայր Պատվականի

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1965-1970 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

Որակավորումը

ֆիզիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը  ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Գիտական աստիճանը

28.01.1981թ. ֆ.մ.գ.թ.

Կոչումը

15.03.1988թ. դոցենտ

Ատենախոսության թեման                                     

Магнитные свойства редкоземельных Tby и ТbGd

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Մագնիսական երևույթներ, Պինդ մարմնի մագնիսական հատկությունները

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը 

Ամուսնացած է