Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի

Հարությունյան Քրիստինե Մուրադի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի ժամանակավոր պաշտոնակատար, դոցենտ

Կրթություն

1994-1999 թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

անգլիական բաժին

1999-2003 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Գիտական աստիճանը

2004 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2010 թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2000-2005 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի

անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

2005-2010 թթ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի

անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

2008 թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ

2010 թ. ԵՊՀ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի

անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է