Հայրապետյան Լուսինե Խաչատուրի

Հայրապետյան Լուսինե Խաչատուրի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  ասիստենտ

Կրթություն

1995-1999 թթ. ԵՊՀ, Ժոուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2004-2006 թթ. ԵՊՀ, Կրթության գործի կազմակերպում բաժին, մագիստրատուրա

2011-2013 թթ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճանը

2015թ. մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1998-2003 թթ. Հայաստանի Ազգային Ռադիոյի խմբագիր-թղթակից

2000-2006 թթ. Վ. Անանյանի անվ. միջն. դպրոցի ուսուցչուհի

2008-2011 թթ. «Ֆարմ Արմենիա», «Մենք» ամսագրերի խմբագիր-լրագրող

2006-2013 թթ. «Հեյֆերփրոջեքթինթերնեյշնլ» միջ. կազմակերպ.

հայաստանյան գրասենյակի փորձագետ

2011թ. ԵՊՀ դասախոս

2015թ. ԵՊՀ ասիստենտ

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն