Հովակիմյան Աննա Գիգուշի

Հովակիմյան Աննա Գիգուշի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի  ասիստենտ

Կրթություն

1996-2000թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

2002-2004թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա

2004 թ. ԵՊՀ մանկավարժության ամբիոն, հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն

2004թ. առ այսօր ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

2013-2014թթ. ՍՕՍ-Մանկական Գյուղ «Իջևան» մ/ճ, հոգեբան

2014-առ այսօր ՍՕՍ-Մանկական Գյուղ «Իջևան» մ/ճ, ընտանեկան տիպի խնամքի ղեկավար

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է