Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

Հովակիմյան Աննա Սեդրակի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի վարիչի

ժամանակավոր պաշտոնակատար, դոցենտ

Կրթությունը

1970-1975 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Կիրառական մաթեմատիկա

Որակավորումը

Մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2015թ.

Գիտական աստիճանը

1992թ. տեխն.գ.թ.

Կոչումը

2008թ. դոցենտ

Լեզուներ                  

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է