Հովհաննիսյան Արա Էդուարդի

Հովհաննիսյան Արա Էդուարդի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ

Հովհաննիսյան Արա Էդուարդի

Կրթություն

1994-1999թթ.  ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետ, արաբագիտության բաժին

2000-2005թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի հայցորդ

Գիտական աստիճանը

2015թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

2014-2015թթ. Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, ասիստենտ

2016-2019 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ