Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի

Հովհաննիսյան Արամ Էդուարդի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

Կրթությունը
1994-1999Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Արևելյան լեզուներ և գրականություն

Որակավորումը
արևելագետ, բանասեր

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
01.09.2014

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
պատմ.գ.թ.24.07.2006
դոցենտ     03.04.2009

Ատենախոսության թեման
Կիլիկիայի հայկական թագավորության և Կիպրոսի սուլթանության հարաբերությունները 1250-1375 թթ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Կիլիկյան Հայաստանի պատմություն

Մասնագիտական անդամակցությունը
ԵՊՀ Աստվածաբանության ֆակուլտետի խորհուրդ