Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի

Հովհաննիսյան Էդգար Մնացականի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2007-2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը

2016թ. տնտեսագիտության գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտությունը

Տնտեսագիտության տեսություն

Որակավորումը

Տնտեսագիտության բակալավր

2011-2013թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա

Մասնագիտությունը

Տնտեսագիտության տեսություն

Որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է