Հովհաննիսյան Սերգեյ Թորգոմի

Հովհաննիսյան Սերգեյ Թորգոմի

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1979-1989թթ. Մոսկվայի Սուրիկովի անվան գեղարվեստի ինստիտուտ

Մասնագիտությունը                                                 

Գրքի ձևավորում և ցուցադրում

Որակավորումը

Նկարիչ-գրաֆիկ

Անդամակցությունը

1999թ. ՀՀ Նկարիչների միության անդամ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

 01.09.2006թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը 

Ամուսնացած է