Հովսեփյան Կարեն Հայկի

Հովսեփյան Կարեն Հայկի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն

2006-2010թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, բնական գիտությունների ֆակուլտետի Ֆիզիկա, մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա մասնագիտությամբ բակալավր

2010-2012թթ. ԵՊՀ, մեխանիկայի և մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դիֆերենցիալ հավաարումներ և ֆունկցիոնալ անալիզի ամբիոնի մագիստրոս

2012-2013թթ.  Կազանի Պետական Էներգետիկ Համալսարան, մանկավարժության ամիոնի լրացուցիչ դասընթաց «Преподаватель высшей школы»

2012-2015թթ.   Կազանի Պետական Էներգետիկ Համալսարան, Էլեկտրոնիկայի և էլեկտրոէներգետիկայի ինստիտուտի Բարձրագւյն մաթեմատիկայի ամբիոնի ասպիրանտ

Գիտական աստիճանը

2015թ. ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2019թ. դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է