Կարապետյան Նելլի Զավենի

2016-05-11 20.49.47

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

1997-2003թթ.  Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

1992-1997թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական     ինստիտուտ, կենսաքիմիա ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Թեկնածուական ատենախոսության թեման «Սովորողների էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության առանձնահատկությունները հիմնական դպրոցում» ԺԳ.00.01-«Մանկավարժության տեսություն և պատմություն» մասնագիտությամբ

«Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ

2017-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն դոցենտ

2007-ից առ այսօր Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի մանկավարժության տեսության և պատմության ամբիոն դասախոս

2000-2001թթ. Երևանի թիվ 77 միջնակարգ դպրոց, կենսաբանության ուսուցչուհի

1997-1998թթ. Երևանի թիվ 6 միջնակարգ դպրոց, կենսաբանության ուսուցչուհի

Դասընթացներ

Բակալավրիատ

  1. Տեսական մանկավարժություն
  2. Կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն
  3. Գործնական մանկավարժություն
  4. Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ
  5. «Ես և շրջական աշխարհը» ինտեգրված առարկայի դասավանդման մեթոդիկա
  6. Էկոլոգիական կրթության կառավարման հիմունքներ /ընտրովի դասընթաց/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության, առողջ ապրեկալերպի   հիմնախնդիրները, ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, մանկավարժական արժեբանություն, էթնոէկոլոգիա,   միջազգային բազմամշակութային երկխոսություն:

Վերապատրաստում

2012թ. ՁԻԱՀ-ի համաշխարհային օրվան նվիրված սեմինար-վարժանքին: Թեմա: «ՀԱՍՆԵԼ ԶՐՈՅԻ կարգախոսով «Մանկավարժներն ընդդեմ ՁԻԱՀ»-ի» 

2015   «Աղետների ռիսկերի նվազեցման  գործողությունների կայունության ապահովման »  ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում  ամրապնդելու» պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց:

Մասնակցություն միջազգային մրցույթների.

 2014-2015 թթ. գիտական հետազոտությունների համատեղ նախագծերի «ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ՌՀԳՀ – 2014», թեմա. «Միջազգային բազմամշակութային երկխոսության բազմագործառութային մոդելի մշակումը մոնոէթնիկ և բազմաէթնիկ կրթական համակարգում (Հայաստանի և Ռուսաստանի օրինակով)» :

Օտար լեզուների իմացություն`  ռուսերեն /ազատ/ և ֆրանսերեն /բառարանով/: