Կարապետյան Աննա Կարոյի

Կարապետյան Աննա Կարոյի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1993-1987թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,անգլիական բաժին

Գիտական աստիճանը

2013թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեությունը

1988թ. մինչ այսօր ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի

անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած