Խաչատրյան Արփինե Մանվելի

Խաչատրյան Արփինե Մանվելի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1999թ. – 2001թ.   Երևանի պետական համալսարան, Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  մագիստրատուրա
Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի մագիստրոսի աստիճան

1995թ. – 1999թ.   ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Բնական գիտությունների ֆակուլտետ,
Մաթեմատիկայի, մանկավարժության բակալավրի աստիճան

1993թ. – 1995թ.     Իջևանի ազգային վարժարան

1985թ. – 1993թ.     Իջևանի թիվ 1 միջն. դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

2001թ. – 2002թ.    ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
Բարձրագույն մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի ամբիոնի լաբորանտ

2002թ. – առ այսօր  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս

2011թ. – 2013թ.      ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
Կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի օպերատոր

2013թ. – առ այսօր  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Դիսկրետ մաթեմատիկա, գրաֆների տեսություն

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Հայերեն (մայրենի)           Ռուսերեն (ազատ)         Ֆրանսերեն (լավ)

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
Windows OS, Microsoft Office, Visual C/C++, Qt, Internet, Adobe Photoshop, CorelDarw

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ամուսնացած Է