Կլեկչյան Լևոն Ռուբենի

Կլեկչյան Լևոն Ռուբենի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

2007-2011թթ. ԵՊՀ  տնտեսագիտության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2011-2013թթ. ԵՊՀ  տնտեսագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

Գիտական աստիճանը

2016թ. տնտեսագիտության թեկնածու

Մասնագիտական գործունեությունը

2013-2015թթ. «Ռեդինետ» ՓԲԸ ֆինանսական վերլուծաբան

2015թ. մինչ այսօր «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ՓԲԸ բիզնես  ադմինիստրատոր

2017թ. մինչ այսօր ԵՊՀ ասիստենտ

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած