Կոբելյան Արթուր Թենգիզի

20180907_142448 (1)

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1999-2003թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտություն

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

Որակավորումը

Մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր

2003-2005թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտություն

Հոգեբանություն

Որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

02.09.2012թ.

Գիտական աստիճանը

2008թ. հոգեբ. գ. թ.

Կոչումը

2013թ. դոցենտ

Ատենախոսության թեման

Միջէթնիկական անհանդուրժողականության սոցիալ-հոգեբանական դետերմինացիան

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Սոցիալական, էթնիկական, կլինիկական հոգեբանություններ

Մասնագիտական անդամակցությունը

Հանրային զարգացման և հոգեբանական աջակցության ՀԿ-ի նախագահ

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է