Մակարյան Անուշավան Հայկարամի

Makaryan

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈւՂԻ ՏՆՕՐԵՆԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՏԱՐ

Կրթությունը

1978-1983 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

Որակավորումը

Ֆիզիկոս, ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

1991-1996 թթ.

01.07.2009թ.

Գիտական աստիճանը

2001թ.  ֆ.մ.գ.թ.

Կոչումը

2006թ.  դոցենտ

Ատենախոսության թեման

“Անկայունության երևույթի ուսումնասիրությունը բազմավիճակ անհամասեռ կիսահաղորդիչներում”

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա և մոդելավորում

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է