Մակարյան Անուշավան Հայկարամի

Մակարյան Անուշավան Հայկարամի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1978-1983 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

Որակավորումը

Ֆիզիկոս, ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.07.2009թ.

Գիտական աստիճանը

2001թ.  ֆ.մ.գ.թ.

Կոչումը

2006թ.  դոցենտ

Ատենախոսության թեման

“Կիսահաղորդիչների  դիէլեկտրիկների ֆիզիկա”

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Կիսահաղորդիչների և կիսահաղորդչային սարքերի ֆիզիկա և մոդելավորում

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է