Մարդանյան Աիդա Սերոժի

Մարդանյան Աիդա Սերոժի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

  Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի

 ժամանակավոր պաշտոնակատար, ասիստենտ

 Կրթություն

1970-1974թթ. Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների

 պետական մանկավարժական ինստիտուտ, ֆրանսերենի բաժին

Մասնագիտական գործունեություն

1974-2000թթ. Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց, ֆրանսերենի ուսուցչուհի

1992-2000թթ. Իջևանի ազգային վարժարան, ֆրանսերենի ուսուցչուհի

1995-2010թթ.  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

2010 թ. ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է