Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի

Մարգարյան Ալեքսան Շամիլի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1987-1992թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ռադիոֆիզիկա և էլեկտրոնիկա

Որակավորումը

Ռադիոֆիզիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.1992թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը

2014թ. ֆ.մ.գ.թ.

Ատենախոսության թեման                                     

Ցածր ինտենսիվության միլիմետրային էլեկտրամագնիսական ալիքներով ճառագայթված ԴՆԹ-ի հետ որոշ ցածրամոլեկուլային միացությունների կոմպլեքս ուսումնասիրում

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

ԴՆԹ-ի հետ կենսաբանական ակտիվ միացությունների կոմպլեքսների  ուսումնասիրում