Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի

Մարգարյան Դավիթ Սեյրանի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ֆրանսերեն լեզվի և գրականանության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2010-2014թթ.  բակալավրիատ, ԵՊՀ ԻՄ, ՀԳ ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2014-2016թթ.  մագիստրատուրա, ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Մասնագիտական  գործունեություն

01.09.2016թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն,  ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ