Մարգարյան Հասմիկ Գառնիկի

Մարգարյան Հասմիկ

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր  տնտեսագիտության  ամբիոնի  դոցենտ  

Կրթություն
1986 – 1991 ուս. տարի, ԵՊՀ «Տնտեսագիտական կիբեռնետիկա» ֆակուլտետ, ուսանող
1990 թվ. ամառ, ԱՄՆ Բենթլի քոլեջ «Ամերիկյան բիզնես և մենեջմենթ» դասընթաց
1991 – 1994 ուս. տարի, ԵՊՀ ասպիրանտուրա`«Քաղաքատնտեսություն» մասնագիտությամբ, ասպիրանտ
01.12.1994 – 07.03.1995, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան «Շուկայական տնտեսություն» դասընթաց
2004թվ. փետրվար, ԵՊՀ «Համակարգչագիտություն» դասընթաց
09.02.2004 – 27.03.2004, ԵՊՀ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց»
2007 նոյեմբեր, ԵՊՀ «Դասախոսների մանկավարժական-հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց»
10.03.2008 – 25.04.2008, ԵՊՀ «Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթաց»
10.10.2016թվ. ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման կրթագիտական հնգամյա ծրագրի ավարտում (Գրանցման N 000410)

Գիտական աստիճան
01.06.2015 թ. Տնտեսագիտության թեկնածու, շնորհվել է ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից

Աշխատանքային փորձ 
16.07.1991 – 11.12.1991 ՀՀ Նախարարների խորհրդին առընթեր մամուլի կոմիտեի տնտեսագիտական բաժնի առաջին կարգի տնտեսագետ
1994 թվ. առ այսօր ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի տեսական և ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Ձեռնարկատիրական ունակության և ռիսկերի հետ առնչվող խնդիրների ուսումնասիրություն

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած  է