Մարտիրոսյան Ալինա Ալեքսանի

Martirosyan

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

ՀՊՄՀ  Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնհայցորդ,2011թ.-ից

ՀՊՄՀ  Մանկավարժության  և հոգեբանության ֆակուլտետ հոգեբանության և մանկավարժության ուսուցչի որակավորում ( հունիս/2000- հունիս/2004)

Երևանի թիվ 74 միջնակարգ դպրոց – 1989-1999թթ

Մասնագիտական գործունեություն

ՀՊՄՀ Հոգեբանության լաբորատորիա – լաբորանտ , 2003-2004 թթ

ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոն-հայցորդ, 2011 թ-ից   գիտաթեման-Անձի զարգացման և  իմացական  մոտիվացիայի  ձևավորման  համահարաբերակցման  օրինաչափություննեը

Հանրային զարգացման և  հոգեբանական աջակցության կենտրոն-հոգեբան,մանկավարժ-2014-2015թթ.

Կրթության միջազգային ակադեմիա-հոգեբանության դասախոս-2015թ-2016 թթ

Հանրային զարգացման  և Հոգեբանական աջակցության կենտրոն- նախադպրոցական և կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների հետ միջոցառումներ ուղղված  ճանաչողական, հուզական և վարքային ոլորտի շտկմանն ու զարգացմանը-2014-2015 թթ

ՀՊՄՀ.-Կրթության հոգեբանության և Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Հոգեբանության ամբիոն-դասախոս-2018թ.ից

Հրատարակված նյութեր

  1. Ինքնագիտակցության դերը մասնագիտական կողմնորոշման հարցում,Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով, Գիտաժողովի նյութեր էջ 39-43 :

2.Հաղորդակցման դերը դեռահասի անձի զարգացման գործում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների,2012,1,էջ 318-324 :

3 .Իմացական մոտիվացիայի զարգացման առանձնահատկությունները, Կանթեղ,2012,3,էջ 242-248 :

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն,անգլերեն

Գիտաժողովներ, սեմինարներ, թրեյնինգներ

1.Երիտասարդ հոգեբանների գիտաժողով,Երևան,2014թ.

2.Անհատական խորհրդատվության հմտություններ- սեմինար թրեյնինգ, Երևան,2014թ

3.Դեպրեսիան մեր կյանքում. Հաթահարման ուղիները, սեմինար թրեյնինգ Երևան,2014 թ

4.Արտ-թերապիա-թրեյնինգ, Երևան,2015թ.

5.Մանկական հոգեբանության թրեյնինգ, Երևան,2015թ.

Համակարգչային գիտելիքներ

MS Office,Adobe Photoshop,Adobe Image Ready,CorelDRAW,Graphics suite X3,Outlook

Express