Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի

Մարտիրոսյան Ռուբիկ Անդրանիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1977-1982 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Փիլիսոփայություն

Որակավորումը

Փիլիսոփա, ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է