Մարզպանյան Հարություն Ալեքսանի

Մարզպանյան Հարություն Ալեքսանի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչ,  պրոֆեսոր

Կրթությունը

1972-1977 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

ՆՏՄ էկոնոմիկա և պլանավորում

Որակավորումը                                                        

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2009թ.

Գիտական աստիճանը

տնտ.գ.դ. 2012թ.

Կոչումը

2008թ. պրոֆեսոր

Ատենախոսության թեման

Տնտեսական զարգացման հումանիզացումը.

պատմական միտումը և ժամանակակից խնդիրները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Մարդկային կապիտալի, միգրացիայի և կենսամակարդակի հիմնախնդիրները

Մասնագիտական անդամակցությունը

ԲՈՀ-ի տնտեսագիտության խորհրդի անդամ

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է