Մատինյան Անյա Ռուբենի

Մատինյան Անյա Ռուբենի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1964–1968թթ. Երևանի Խ.Աբովյանի պետական մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն

1997թ.-ից ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է