Մելքոնյան Գևորգ Գագիկի

Գևորգ Գագիկի Մելքոնյան

 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության

 ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

2003-2007թթ. բակալավրիատ, Երևանի պետական համալսարան

2007-2009թթ. մագիստրատուրա, Երևանի պետական համալսարան

2009-2012թթ. ասպիրանտուրա, Երևանի պետական համալսարան

Գիտական աստիճանը

2012թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

2011-2012թթ. ԵՊՀ գիտքարտուղարի օգնական

2012-2014թթ. ԵՊՀ ռեկտորի օգնական

2013թ. ԵՊՀ պատմության  ֆակուլտետի ասիստենտ

2016թ. «Արևելք» հետազոտական և վերլուծական կենտրոնի տնօրեն

2017թ. Միջազգային կապերի բաժնի վարիչ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն,գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսանացած է