Մելքումյան Միսակ Ստյոպայի

Մելքումյան Միսակ Ստյոպայի

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը 
1989-1995թթ. Երևանի ճարտարապետա-շինարարական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը 
Ճարտարապետություն

Որակավորումը 
Ճարտարապետ 
Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում 
01.09.2016թ.

Լեզուներ 
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը 
Ամուսնացած է