Միլիտոնյան Ջեմմա Արթուրի

Միլիտոնյան Ջեմմա Արթուրի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2009-2013թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Անգլերեն լեզու և գրականություն

2013-2015թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

անգլիական բաժին, մագիստրատուրա

Մասնագիտական գործունեություն

2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է