Մինասյան Գևորգ Էդիկի

Մինասյան Գևորգ Էդիկի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2008-2012թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

2012-2014թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն

2013թ. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, տնտեսագետ

2016թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուցնացած է