Միքայելյան Արմինե Վալերիի

Рисунок2

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
• 1994-98թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի հայցորդ

  • 1986-1991թթ. Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի տարրական կրթության ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժնի ուսանող

 Գիտական աստճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայոց լեզու)

 Վերապատրաստումներ
• 2014թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում

  • 2009թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մենթորների վերապատրաստման ներածական դասընթաց
  • 2009թ. ,,Հույսի կամուրջ,, ՀԿ-իկողմից կազմակերպված վերապատրաստում
  • 2008թ. ,,Քայլ առ Քայլ,, ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում

 Աշխատանքային փորձ

1999թ-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ

2011թ-ից սկզբնական կրթ. ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար

1994-2013թթ. Խ. Դաշտենցի անվան թ.114 դպրոցում`որպես լոգոպեդ

1991-1994թթ. թ. 6 օժանդակ գիշերօթիկ դպրոցում` որպես ուսուցիչ

 Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն