Միրզոյան Ռուզան Վասիլի

Միրզոյան Ռուզան Վասիլի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչի

ժամանակավոր պաշտոնակատար, դոցենտ

Կրթություն

1973-1978 թթ. ԵՊՀ Բանասիրության ֆակուլտետ,

ռոմանանագերմանականբաժին, (ֆրանսերեն)

1999-2003 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա, անգլիական բանասիրության ամբիոն

Գիտական աստիճանը

2006 թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2010 թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

1978-1982 թթ. Երևանի երկրաբանական փորձարարական արշավախումբ,

ավագ ինժեներ

1982թ. Զվարթնոց թանգարան,էքսկուրսավար

1983-1985թթ. ՀՀԳԱ երկրաբանության ինստիտուտ, ավագ լաբորանտ

1987-1989թթ. Երևանի Գեոդեզիայի ինստիտուտ, ավագ տեխնիկ

1991-1992թթ. «Գիտելիք» հրատարակչություն, խմբագիր

1992-2009թթ. ԵՊՀ, ռոմանական բանասիրության ամբիոն, դասախոս

2009-2010թթ. Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, ասիստենտ

2010-2011թթ. Թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն, դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է