Մովսեսյան Հռիփսիմե Գեղամի

Մովսեսյան Հռիփսիմե Գեղամի

ԲՆԱԿԱՆ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1977-1982թթ. ԵՊՀ

Մասնագիտական գործունեությունը

1987թ. մինչև այժմ ԵՊՀ, դիսկրետ մաթեմատիկայի և տեսական

ինֆորմատիկայի ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն,  գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած