Մուրադյան Գայանե Հարությունի

Muradyan

ՀՈւՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոն

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
2017-Դոկտոր

2004 – Դոցենտ
2003 – Բանասիրական գիտությունների թեկնածուի դիպլոմ, ԵՊՀ
1977-1982 – Անգլերեն լեզու և գրականություն, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2003 – մինչ այժմ – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դոցենտ 
1998 – 2001- ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ
1994-1998 – ԵՊՀ անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս
1990-1994 – Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան դպրոցի ուսուցչուհի
1987-1990 – Երևանի քաղխորհրդի բնապահպ. վարչության քարտուղար և թարգմանիչ

Գիտական կոչում
բ. գ. թ., դոցենտ

Միջազգային կոնֆերանսների և սեմինարների մասնակցություն
ՀՀ, ԱՄՆ, Ավստրիա, Մեծ Բրիտանիա, Իտալիա

Հասարակական գործունեություն
2006 – մինչ այժմ – Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի խորհրդի քարտուղար
2004- մինչ այժմ – Անգլերենի ուսումնասիրության հայկական ասոցիացիայի խորհրդի անդամ
2008 – մինչ այժմ – Armenian Folia Anglistika անգլիագիտական հետազոտությունների միջազգային հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
2009 – մինչ այժմ – Երևանի պետական բժշկական համալսարանի անգլերենի ասպիրանտական քննական հանձնաժողովի նախագահ

Օտար լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն