Մխիթարյան Քրիստինե Համլետի

Մխիթարյան Քրիստինե Համլետի

Կիրառական արվեստի ֆակւլտետ

Դեկորատիվ կիրառական արվեստի և դիզայնի ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

2002-2006թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Դիզայն

Որակավորումը

Դիզայներ, մանկավարժ

Անդամակցությունը

2010թ. ՀՀ Դիզայներների միության անդամ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2006թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը                                           

Ամուսնացած է