Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի

Նահապետյան Ռաֆիկ Ասքանազի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոի պրոֆեսոր

Կրթություն

1963-1967թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ

1970-1973թթ. ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճանը

2008թ. պատմական գիտությունների դոկտոր

Կոչումը

2010թ. պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն

1967-ից առ այսօր ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դասախոս (դոցենտ, ապա պրոֆեսոր)

1998-ից առ այսօր ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս (դոցենտ, ապա պրոֆեսոր)

2008-2015թթ. ԵՊՀ ԻՄ Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է