Ներսիսյան Աշոտ Արտաշեսի

Ամբիոնի վարիչ` պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ա.Ա.Ներսիսյան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դեկանի

ժամանակավոր պաշտոնակատար, պրոֆեսոր

Կրթություն

1980-1985թթ. ԵՊՀ Պատմության ֆակուլտետ

1985-1989թթ. ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճանը

2008թ. պատմական գիտությունների դոկտոր

Կոչումը

2011թ. պրոֆեսոր

Մասնագիտական գործունեություն

1990-1998թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս

2002-2008թթ. Երևանի Հյուսիսային համալսարանի դոցենտ

2006-ից ԵՊՀ ԻՄ հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս (դոցենտ, ապա՝ պրոֆեսոր)

2006-2011թթ. ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ

2011թ. պրոֆեսոր ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոն, ԵՊՀ ԻՄ հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն

2011-ից ‹‹Ակունք›› գիտական հանդեսի գլխավոր խմբագիր

2015թ. ԵՊՀ ԻՄ հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի վարիչի ժ/պ

2016թ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկանի

ժամանակավոր պաշտոնակատար

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է