Օհանյան Սվետա Հովիկի

Օհանյան Սվետա Հովիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2005-2009 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Ֆրանսերեն լեզու

Որակավորումը

Բանասիրության մանկավարժության բակալավր

2009-2011 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

Որակավորումը

Բանասիրության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Հռետորական խոսք

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է