Օսիպովա Էլմիրա Կառլի

Օսիպովա Էլմիրա Կառլի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1979-1984 թթ. Երևանի անասնաբուծ. անասնաբուժ. ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Անասնաբուծություն

Որակավորումը

Անասնաբույծ ինժեներ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ-ում

05.09.1992թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Ընդհանուր էկոլոգիա

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է