Պայլոզյան Ժաննա Հարությունի

Рисунок1

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1978 – 1982 Ա.Ի. Գերցենի անվան Լենինգրադի (Սանկտ-Պետերբուրգի) Պետական մանկավարժական ինստիտուտ, դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետ, լոգոպեդիայի բաժանմունք, գերազանցության դիպլոմ

 Գիտական աստճան

1996 թեկնածուական թեզի պաշտպանություն «Երկլեզու անձանց խոսքի վերականգնումն աֆազիայի դեպքում» թեմայով, շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան – ԺԳ.00.03. – Հատուկ մանկավարժություն

2005 շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում

2018 դոկտորական թեզի պաշտպանություն «Խոսքային հաղորդակցման վերականգնումը աֆազիայի ժամանակ» թեմայով, շնորհվել է մանկավարժական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան – ԺԳ.00.01. – Մանկավարժության տեսություն և պատմություն (Հատուկ մանկավարժություն)

 Աշխատանքային փորձ

20017 – առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի լոգոպեցիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դոցենտ

2011-2017թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի լոգոպեցիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի վարիչ

01.09.2011 – 09.12.2011 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ

2009 – առ այսօր Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդական ծառայության խորհրդատու-մեթոդիստ

2008 – 2010 Երևանի Բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն, մեթոդիստ

2001 – 2011 Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի դոցենտ

2005 – 2009 «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

2003 – 2008 “World Vision Armenia” միջազգային բարեգործական կազմակերպություն, Երեխաների Պաշտպանության Ծրագրերի բշժկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի ղեկավար

2000 -2002 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան, լոգոպեդ

1998 – 2001 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի արատաբանության ամբիոնի դասախոս

1986 – 2003 «Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ» գիտաբշժկական կենտրոնի ընդհանուր և անոթային նյարդաբանության բաժանմունք, լոգոպեդ

 Վերապատրաստումներ
2018 թ. հունիս – «Այլընտրանքային լրացուցիչ հաղորդակցում (AAC) », Երևան, վարողներ՝ Դ.Լագե, Ցյուրիխի կիրառական գիտոթյունների համալսարանի պրոֆեսոր, Ի.Մրոզեկ, Ակտիվ հաղորդակցում ասոցիացիա, Ցյուրիխ,Շվեյցարիա:

2015 թ. մայիս – հունիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Էրիքսոնյան հիպնոս» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2015 թ. մարտ – մայիս «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Ընտանեկան հոգեթերապիա» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2015 թ. փետրվար – «Ստեղծագործական մտածողությունը հատուկ կրթության ոլորտում», միջազգային սիմպոզիում, Իսրայել, ՄԱՇԱՎ:

2015 թ. հունվար-փետրվար – “Business English Online Course” Երևան, վարող՝

2014 թ. նոյեմբեր – «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», 2015 հունվար «Սուբմոդալային տեխնիկաներ»փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2014 թ. սեպտեմբեր – «Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», նոյեմբեր «Ռեֆրեյմինգ» փուլ, Երևան ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2014 թ. մայիս – հունիս -«Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Խարսխման տեխնիկա» փուլ, ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2014 թ. փետրվար – ապրիլ -«Նեյրոլեզվաբանական ծրագրավորում», Երևան «Մետամոդել» փուլ ԵՊՀ, կիրառական հոգեբանության կենտրոն, վարող ՝ Ա.Կարախանյան, հոգեթերապևտ:

2013 թ. հոկտեմբեր – 2014 թ. մարտ -“Classroom Assesment and Classroom Testing to Support
Effective Teaching and Learning”, Երևան, վարող՝ Bill Boyle, Միացյան թագավորության Մանչեստերի Համալսարանի վաստակավոր դասախոս:

2012 թ., 01.02 – 07.02. “PECS (Picture Exchange Communication System)” Երևան, վարող՝ Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany:

2011թ., 09.01.- 22.10. «Երեխաների խորհրդատվություն և Երևան հոգեթերապիա», Հոգեվերլուծության հայկական ասոցիացիա, վարող` հ.գ.թ., դոցենտ Ա.Վարդանյան:

2010 թ., 19. 06.– 21.06. “The Picture Exchange Communication System” Արմավիր, վարող՝ Sibylle Bajorat, clinical director of PEC,Germany:

2009 թ., 28.09 – 04.10. «Արտթերապիայի հիմնարար տեխնիկաներ» Երևան, վարող` արտթեչապիստ, Ի.Արժանիխ / Վլադիմիր, ՌԴ /:

2009 թ.,19.03 – 09.04. “Special Educationfor Armenia” ԱՄՆ, Դետրոյտ

2006 թ., 27.04. – 12.05. «Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորում», Երևան, վարող՝ մ.գ.թ., պրոֆ. Լ.Զ. Հարությունյան, Մոսկվա, ՌԴ:

2005 թ., 07.10. – 14.10. «Կակազության փսիխոդինամիկ թերապիայի ներածություն», Երևան, վարողներ՝ Շաֆհաուզենի /Շվեյցարիա/ «Օգնություն Հայաստանին» հիմնադրամ/բժիշկների կատարելագործման ինստիտուտ /

 Մասնակցություն ծրագրերին

2016-2018թթ. – «Հայաստանում մանկավարժների պատրաստման գործընթացի բարելավումը ներառական կրթության համատեքստում» ԱՄՆ, Մինեսոտայի համալսարան

2017թ. – Erasmus+ ուսանողների և դասախոսների կրեդիտային շարժունության ծրագիր /Պարդուբիցեի համալսարան, Չեխիա/:
2015–2017թթ. – ՀՊՄՀ-ի և UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող «Ապագա մանկավարժների կրթության և գործող մանկավարժների վերապատրաստման ուժեղացումը ներառական կրթության համատեքստում» ծրագիր /ՀՀ Սյունիքի մարզ/:

 Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն