Պետրոսյան Արսեն Գառնիկի

Պետրոսյան Արսեն Գառնիկի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1969-1974 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Հաշվապահական հաշվառում

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

05.11.2014թ.

Գիտական աստիճանը

1983թ. տնտ.գ. թ.

Ատենախոսության թեման

Արդյունաբերությունը որպես որակյալ աշխատուժի

կիրառման ոլորտ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Շուկայագիտություն, ֆինանսներ, ռեգիոնալ քաղաքականություն

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է