Պողոսյան Վարդիթեր Գուրգենի

Պողոսյան  Վարդիթեր Գուրգենի

Համամասնաճյուղային արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության

և  սպորտի ամբիոնի վարիչ, ասիստենտ

Կրթությունը

1981-1986թթ. Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ

Որակավորումը

Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

10.03.1995թ.

Անդամակցությունը

13.08.1982թ.  Միջազգային կարգի սպորտի վարպետ

 Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է