Պոնոմարենկո Իրինա Ռոմանի

Պոնոմարենկո Իրինա Ռոմանի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1998-2002 Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն

2002-2009 Երևանի Անանիա Շիրակացու անվ. Ճեմարանի  հոգեբան

2009-ից Խ.Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական

համալսարանի դասախոս

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած