Պոտոսյան Ակսել Հարությունի

Պոտոսյան Ակսել Հարությունի

Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1977-1982թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Աշխարհագրություն

Որակավորումը         

Աշխարհագետ, աշխարհագրության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2014թ.

Գիտական աստիճանը

1997թ.  աշխ.գ.թ.

Կոչումը

2004թ. դոցենտ

Ատենախոսության թեման

«ՀՀ գյուղական տարաբնակեցումը» 1996թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Գյուղական տարաբնակեցում, Աշխարհագրություն

Մասնագիտական անդամակցությունը

ԵՊՀ գիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ

Ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է