Քամալյան Աննա Սերյոժայի

Քամլյան Աննա Սերյոժայի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Քամլյան Աննա Սերյոժայի

Կրթություն

1997-2001թթ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, մանկավարժության և հոգեբանության բակալվրիատ

2001-2003թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա, հոգեբանության մագիստրոս

Գիտական աստիճանը

2017թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտությունը

Մանկավարժություն և հոգեբանություն

Որակավորումը

Մանկավարժության և հոգեբանության բակալավր

2001-2003թթ. ԵՊՀ մագիստրատուրա

Մասնագիտությունը

Հոգեբանություն

Որակավորումը

Հոգեբանության մագիստրոս

2005թ. ԵՊՀ հոգեբանության, սոցիոլոգիայի և փիլիսոփայության ֆակուլտետ հայցորդ

Մասնագիտական գործունեությունը

2005-2009թթ. Վորլդ Վիժն Հայաստան/Տավուշի տարածքային զարգացման ծրագիր,

Գրասենյակային օգնական

2010թ. առ այսօր Իջևանի թիվ 5 հիմնական դպրոց, հոգեբան

2011-2013թթ. Մելքոնյան վարժարան ՍՊԸ, հոգեբան

2013թ. առ այսօր ՍՕՍ Մանկական գյուղ , հոգեբան

2015թ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

2017թ.  ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է